Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
 
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz


tel. 52 339-59-20
fax 52 339-59-22
  
Regon: 091149553
NIP: 554-11-03-406
 
 
 
Godziny pracy Kolegium:
 
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30
 

 

Informujemy, że odwołania i zażalenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję bądź postanowienie. Pozostałe wnioski, skargi i pisma uzupełniające można wnosić drogą elektroniczną. Wszystkie przesyłane tą drogą pisma muszą spełniać wymogi art. 63 § 3a pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o następującej treści:

"§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1)  być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

  2)  zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."

Pisma wnoszone drogą elektroniczną prosimy przekazywać za posrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej
EPUAP: /skobydgoszcz/SkrytkaESP
              /skobydgoszcz/skrytka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Joachimowski
    data wytworzenia: 2024-01-18
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2007-06-18 09:23
  • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
    ostatnia modyfikacja: 2024-03-26 09:41

Opis strony

Redaguje Grzegorz Kretek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 407630
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-26 09:41:02