Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Kolejność załatwiania spraw

Sprawy załatwia się według kolejności wpływu w ramach następujących zakresów przedmiotowych:

 

podatki i opłaty lokalne; gospodarka i zarządzanie drogami; zajęcie pasa drogi; komunikacja, drogownictwo i transport; ewidencja i rejestracja pojazdów; pomoc społeczna; zagospodarowanie przestrzenne; ochrona środowiska i gospodarka odpadami; geologia, złoża kopalin; pozwolenia wodnoprawne; gospodarka komunalna; inwestycje komunalne; gospodarka nieruchomościami; dodatki mieszkaniowe; sprzedaż napojów alkoholowych; oświata; dostęp do informacji publicznej; działalność gospodarcza.

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu:

 

1 miesiąca (art. 35 §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a.); 2 miesięcy sprawy podatkowe (art. 139 §3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa); 14 dni sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej (art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej).

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Ruta
    data wytworzenia: 2006-06-30
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2006-08-31 21:47
  • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-22 11:30

Opis strony

Redaguje Grzegorz Kretek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18246
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-02-22 11:30:31