Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.

Kliknij, aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Aby można było złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy pomocy dostępnego formularza konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy należy: 1. zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl i założyć konto (konto jest bezpłatne); 2. Wybrać z Katalogu Usług: listę wg. podziału terytorialnego, następnie województwo kujawsko -pomorskie, Powiat m. Bydgoszcz, Gmina m. Bydgoszcz , Samorządowe Kolegium Odwoławcze; 3. Wypełnić załączony formularz.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do SKO w Bydgoszczy:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - na platformie ePUAP (zgodnie z powyższą instrukcją);
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Kolegium do Sekretariatu instytucji mieszczącej się w pokoju nr 20 budynek C przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy na następujących nośnikach danych: 
  • Dyskietka 1,44 MB,
  • Pamięć masowa USB,
  • Płyta CD-RW,
  • Płyta DVD-+RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU nr 212, poz. 1766) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy akceptuje:

 1. dokumenty tekstowe w następujących formatach danych: .doc, .rtf, .txt;
 2. dokumety arkuszy kancelaryjnych: .xls;
 3. dokumenty graficzne w następujących formatach danych: .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .bmp;
 4. dane skompresowane w następujących formatach danych: .zip.

Inne wymagania:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Dokumenty i nośniki elektroniczne zawierające wirusy lub inne złośliwe programy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

drukuj (Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Ruta
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2009-02-20 11:08
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26173
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-10 11:19:35