Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Status prawny

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 570) wraz z rozporządzeniami wydanymi w oparciu o delegację ustawową.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowań lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613). Kolegium orzeka również w innych sprawach określonych w odrębnych ustawach.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podstawie tej ustawy albo na podstawie odrębnych ustaw. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 r. o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (DzU z 2018 r. poz. 570), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

 

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

drukuj ()

  • autor informacji: Tomasz Ruta
    data wytworzenia: 2006.08.30
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2006-08-30 19:35
  • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 07:14

Opis strony

Redaguje Grzegorz Kretek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12327
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-08 07:14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

REGON: 091149553
NIP: 554-11-03-406

Dane kontaktowe

tel. +48 52 339-59-10
tel. +48 52 339-59-20

fax +48 52 339-59-22

e-mail: sekretariat@sko-bydgoszcz.pl

Godziny pracy Kolegium

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 580027
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-08-02 11:24

Stopka strony