Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/192/2020 w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15kV dz. 93/1, 91/1, 140/2, 140/3, 141/1 w m. Wiskitno, obr. Wiskitno oraz dz. 19/2, 18, 52/1 w m. Wierzchucin Królewski obr. Wierzchucin Królewski.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/192/2020 w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15kV dz. 93/1, 91/1, 140/2, 140/3, 141/1 w m. Wiskitno, obr. Wiskitno oraz dz. 19/2, 18, 52/1 w m. Wierzchucin Królewski obr. Wierzchucin Królewski.)

 • autor informacji: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-11-18 13:46

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2020 r., znak: SKO-4220/35/2020, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.45.2019.KR1 z dnia 08 września 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 92, 93/1 i 96/3– obręb ewidencyjny Pturek, gm. Barcin.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2020 r., znak: SKO-4220/35/2020, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.45.2019.KR1 z dnia 08 września 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 92, 93/1 i 96/3– obręb ewidencyjny Pturek, gm. Barcin.)

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Tomasz Ruta
  data publikacji: 2020-11-10 10:31
 • zmodyfikował: Tomasz Ruta
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 10:30

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2020 r., znak: SKO-4220/34/2020, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.33.2019.KR z dnia 02 września 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 116, 117/1 i 118– obręb ewidencyjny Pturek, gm. Barcin.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2020 r., znak: SKO-4220/34/2020, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.33.2019.KR z dnia 02 września 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 116, 117/1 i 118– obręb ewidencyjny Pturek, gm. Barcin.)

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Tomasz Ruta
  data publikacji: 2020-11-10 10:21
 • zmodyfikował: Tomasz Ruta
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 10:29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/171/2020 w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej P4 nr ZNI0901B dz. nr 210/4 w m. Władysławowo gm. Łabiszyn

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/171/2020 w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej P4 nr ZNI0901B dz. nr 210/4 w m. Władysławowo gm. Łabiszyn)

 • autor informacji: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-10-29 12:08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2020 r., znak: SKO-4212/164/2020, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki nr 348/15 obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2020 r., znak: SKO-4212/164/2020, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki nr 348/15 obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią)

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Tomasz Ruta
  data publikacji: 2020-10-16 11:08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/160/2020 w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15kV o dł. około 12 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obr. Tuchola oraz Bladowo.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/160/2020 w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15kV o dł. około 12 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obr. Tuchola oraz Bladowo.)

 • autor informacji: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2020-10-08
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-10-08 13:56

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/88/2020 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na nieruchomości położonej na dz. przy ul. Jasinieckiej w Bydgoszczy.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/88/2020 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na nieruchomości położonej na dz. przy ul. Jasinieckiej w Bydgoszczy.)

 • autor informacji: Anna Folgier
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-08-27 11:23
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 11:24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/133/2020 w spr. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części dz. nr 314/2 w m. Władysławowo, gm. Łabiszyn

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO-4212/133/2020 w spr. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części dz. nr 314/2 w m. Władysławowo, gm. Łabiszyn)

 • autor informacji: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2020-08-18
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-08-18 11:04

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji SKO-4220/10/20 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kruszwicy nr 3/2019 ustalającej lokalizację celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Kruszwica Kościuszki.

drukuj (Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji SKO-4220/10/20 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kruszwicy nr 3/2019 ustalającej lokalizację celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Kruszwica Kościuszki.)

 • autor informacji: Anna Folgier
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-04-08 13:43
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-08 13:43

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji SKO-4212/46/2020 z dnia 26 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr ewid. 115obr. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia

  • autor informacji: Krzysztof Bielecki
   data wytworzenia: 2020-03-26
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2020-03-30 12:48

drukuj (Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji SKO-4212/46/2020 z dnia 26 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr ewid. 115obr. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia)

 • autor informacji: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-03-30 12:48
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 12:48

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji z dnia 11 lutego 2020r. nr SKO-4212/33/2020

drukuj (Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji z dnia 11 lutego 2020r. nr SKO-4212/33/2020)

 • autor informacji: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2020-02-11 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7236
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-18 13:46

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

REGON: 091149553
NIP: 554-11-03-406

Dane kontaktowe

tel. +48 52 339-59-10
tel. +48 52 339-59-20

fax +48 52 339-59-22

e-mail: sekretariat@sko-bydgoszcz.pl

Godziny pracy Kolegium

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 504566
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-12-01 12:55

Stopka strony