Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nr SKO-4212/365/2022 r. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110kV dla zasilenia projektowanej podstacji trakcyjnej Maksymilianowo z istniejącego GPZ Niwy wraz z towarzyszącą kablową siecią optotelekomunikacyjną.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
   data wytworzenia: 2023-01-17
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2023-01-17 14:29

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nr SKO-4212/365/2022 r. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110kV dla zasilenia projektowanej podstacji trakcyjnej Maksymilianowo z istniejącego GPZ Niwy wraz z towarzyszącą kablową siecią optotelekomunikacyjną.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2023-01-17 14:30

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 7.12.2022r. w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, dz. nr 156/1, obr. Słupowa, gm. Kcynia

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 7.12.2022r. w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, dz. nr 156/1, obr. Słupowa, gm. Kcynia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-12-07 13:11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nr SKO-4212/321/2022 r. w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SWE4101A cz. dz. nr 44/9 obr. Dragacz

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
   data wytworzenia: 2022-12-05
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-12-06 09:28

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nr SKO-4212/321/2022 r. w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SWE4101A cz. dz. nr 44/9 obr. Dragacz)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-12-06 09:29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 16.11.2022 r. w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/NN w ramach zadania - przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. osiedla 83 domów jednorodzinnych w m. Żołędowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
   data wytworzenia: 2022-11-16
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-11-16 10:57

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 16.11.2022 r. w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/NN w ramach zadania - przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. osiedla 83 domów jednorodzinnych w m. Żołędowo)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-11-16 10:57

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nr SKO-4212/288/2022 z dnia 14.10.2022r. w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV , dz. nr 5/2 , ul. Przemysłowa w Bydgoszczy

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nr SKO-4212/288/2022 z dnia 14.10.2022r. w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV , dz. nr 5/2 , ul. Przemysłowa w Bydgoszczy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-10-17 12:29
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 12:31

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2022 r. nr SKO-4212/185/2022 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania odbiorców na dz. 275/1 w m. Kowalskie Błota, dz. 273,275/1 obr. Zalesie gm. Cekcyn.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Kanigowski
   data wytworzenia: 2022-08-25
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-08-25 12:40

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2022 r. nr SKO-4212/185/2022 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania odbiorców na dz. 275/1 w m. Kowalskie Błota, dz. 273,275/1 obr. Zalesie gm. Cekcyn.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Kanigowski
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-08-25 12:36
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 13:13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr SKO-4212/236/2022 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie części dz. nr 13, obr. Niewieścin , gm. Pruszcz

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-08-22 12:47

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr SKO-4212/236/2022 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie części dz. nr 13, obr. Niewieścin , gm. Pruszcz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-08-22 12:47

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2022 r. nr SKO-4212/163/2022 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie części dz. nr 156/1, obr. Słupowa, gm. Kcynia.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2022 r. nr SKO-4212/163/2022 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie części dz. nr 156/1, obr. Słupowa, gm. Kcynia.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-07-05 13:49
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 13:02

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2022 r. dot. umorzenia w całości postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania ternu polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie części dz. nr 208/32 w m. Kruśliwiec, gm. Inowrocław.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
   data wytworzenia: 2022-06-08
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-06-09 10:41

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2022 r. dot. umorzenia w całości postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania ternu polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie części dz. nr 208/32 w m. Kruśliwiec, gm. Inowrocław.)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-06-09 10:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2022 r. nr SKO-4212/108/2022 dot. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej , dz. nr 237/17, obr. Łochowo, gm. Białe Błota.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Bielecki
   data wytworzenia: 2022-05-20
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-05-23 09:27

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2022 r. nr SKO-4212/108/2022 dot. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej , dz. nr 237/17, obr. Łochowo, gm. Białe Błota.)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-05-23 09:27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2022 r. nr SKO-4220/14/2022 dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy na dz. o nr ew. 7/366 obręb 132,

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Siermińska-Warczak
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-05-06 13:17

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2022 r. nr SKO-4220/14/2022 dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy na dz. o nr ew. 7/366 obręb 132,)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Siermińska-Warczak
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-05-06 13:18
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 13:17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr SKO-4212/41/2022 w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R10825_L206 Piechcin_001 na liniach PKP, obr. ew. Piechcin, gm. Barcin, część dz. nr 21/6

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr SKO-4212/41/2022 w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R10825_L206 Piechcin_001 na liniach PKP, obr. ew. Piechcin, gm. Barcin, część dz. nr 21/6)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-04-05 12:46
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-05 12:45

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27.05.2020 r.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27.05.2020 r.)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-02-23 13:36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2022 r. nr SKO-4212/7/2022 w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w m. Wolwark

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Kanigowski
   data wytworzenia: 2022-03-28
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-03-28 13:33

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-03-28 13:27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Łabiszyna z dnia 2 marca 2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Folgier
   data wytworzenia: 2022-01-19
  • opublikował: Małgorzata Pawłowska
   data publikacji: 2022-01-19 13:39

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Łabiszyna z dnia 2 marca 2021 r.)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2022-01-19 13:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2021 r. nr SKO-4212/217/2021 w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dz. nr 214/2 w m. Zamość

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2021 r. nr SKO-4212/217/2021 w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dz. nr 214/2 w m. Zamość)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2021-11-23 11:54
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 11:52

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22 grudnia 2022 r. nr SKO-4212/211/2021 w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na dz. 201/48;203/5;205/6;203/14;203/16;203/17;203/19;203/20;203/21 w . Osielsko

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22 grudnia 2022 r. nr SKO-4212/211/2021 w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na dz. 201/48;203/5;205/6;203/14;203/16;203/17;203/19;203/20;203/21 w . Osielsko)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Pawłowska
  data publikacji: 2021-12-22 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14046
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-17 14:30:05