Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o możliwości zapłaty opłaty skarbowej

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) od 1 stycznia 2007 roku zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

  1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
  2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Zatem do składanego pełnomocnictwa należy dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli taka opłata jest wymagana. Dokument ten powinien określać: kto dokonuje wpłaty, w jakiej sprawie oraz w jakiej wysokości.

drukuj (Informacja o możliwości zapłaty opłaty skarbowej)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Ruta
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2007-01-03 15:07
  • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-09 10:01

Opis strony

Redaguje Grzegorz Kretek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-09 10:01:55