BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Treść strony

Informacja o możliwości zapłaty opłaty skarbowej

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) od 1 stycznia 2007 roku zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Zatem do składanego pełnomocnictwa należy dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli taka opłata jest wymagana. Dokument ten powinien określać: kto dokonuje wpłaty, w jakiej sprawie oraz w jakiej wysokości.

 

drukuj

  • autor informacji: Tomasz Ruta
    data wytworzenia: 2007.01.02
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2007-01-03 15:07
  • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-09 10:01
Redaguje Grzegorz Kretek