BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Treść strony

Informacja o dniu wolnym od pracy - 16 czerwca 2017 r.

Na podstawie zarządzenia Nr 4/2017 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy będzie nieczynne w dniu 16 czerwca 2017 r. W zamian Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy będzie czynne w dniu 24 czerwca 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Jacek Joachimowski
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-05-23 12:13
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 15:23
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
 
 
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

tel. 52 339-59-10
tel. 52 339-59-20
fax 52 339-59-13
fax 52 339-59-22
  
Regon: 091149553
NIP: 554-11-03-406
 
Godziny pracy Kolegium:
 
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30
 
Informujemy, że odwołania i zażalenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję bądź postanowienie. Pozostałe wnioski, skargi i pisma uzupełniające można wnosić drogą elektroniczną. Wszystkie przesyłane tą drogą pisma muszą spełniać wymogi art. 63 § 3a pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o następującej treści:

"§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1)  być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

  2)  zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."

Pisma wnoszone drogą elektroniczną prosimy przekazywać za posrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej
EPUAP: /skobydgoszcz/SkrytkaESP
              /skobydgoszcz/skrytka

drukuj

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2007.06.14
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2007-06-18 09:23
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 11:41
Redaguje Grzegorz Kretek