BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

ilość odwiedzin tej strony: 3498
ostatnia aktualizacja tej strony:
2007-08-30 12:50

Treść strony

Zadania

 

Do podstawowych czynności biura należy:

1) przyjmowanie korespondencji i przesyłek oraz rozdział według dekretacji Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej,

2) prowadzenie rejestru spraw (repertorium) wymagających rozpatrzenia na posiedzeniu Kolegium,

3) prowadzenie rejestru spraw nie wymagających rozpatrywania przez składy Kolegium, tj. wszystkich innych spraw (pism), wymagających odpowiedzi lub podjęcia określonych czynności ze strony SKO,

4) prowadzenie rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

5) przechowywanie i archiwizacja akt i dokumentów Kolegium,

6) powielanie wszystkich pism, decyzji i materiałów,

7) obsługa biurowych urządzeń technicznych,

8) protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach składów orzekających,

9) prowadzenie ewidencji księgozbioru,

10) wysyłanie korespondencji i przesyłek,

11) udzielanie informacji interesantom.

drukuj

  • autor informacji: Tomasz Ruta
    data wytworzenia: 2006-08-26
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2006-08-30 21:02
  • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
    ostatnia modyfikacja: 2007-08-30 12:50
Redaguje Grzegorz Kretek