Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • INFORMACJE
 • Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Treść strony

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:


1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, adres: ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, , NIP: 554-11-03-406, REGON: 091149553.


2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator, na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (RODO) Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 28 czerwca  2019 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Grzegorza Dziadkowiec, adres e-mail: iod@kom-pro.pl.


3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

4. Udostępnienie danych osobowych
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5. Okres przechowywania danych osobowych
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.


6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa w ramach sprawowania władzy publicznej,
6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


7. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

drukuj (Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych)

 • autor informacji: Jacek Joachimowski
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-05-16 12:43
 • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-04 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-04 09:11

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

REGON: 091149553
NIP: 554-11-03-406

Dane kontaktowe

tel. +48 52 339-59-10
tel. +48 52 339-59-20

fax +48 52 339-59-22

e-mail: sekretariat@sko-bydgoszcz.pl

Godziny pracy Kolegium

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 429575
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 12:48

Stopka strony