BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

ilość odwiedzin tej strony: 8069
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015-12-07 11:54

Treść strony

PRAWO:

 

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1659), Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153). Ustawa budżetowa na 2015 r. ustala budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w kwocie 3.013 tys.zł.

 

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE

 

 Jako akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych Prezes Rady Ministrów wydał następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 828)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz. U. z 1999 r. nr 47 poz. 462)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 125)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. z 2002 r. nr 109 poz. 960 ze zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 2003 r. nr 198 poz. 1925)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1463)

drukuj

 • autor informacji: Jacek Joachimowski
  data wytworzenia: 2003-06-30
 • opublikował: Żaneta Sikorska
  data publikacji: 2003-07-01 00:00
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 11:46
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych z dnia 12 października 1994 r.
 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2015-12-07
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-12-07 11:54
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2006-08-31 22:19
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 11:52
Redaguje Grzegorz Kretek