BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

ilość odwiedzin tej strony: 1625
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017-07-11 11:22

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/262/2014, z dnia 17 lutego 2015 r. orzekającej, że decyzja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2010 r. znak: Irg. 7331/90/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej została wydana z naruszeniem prawa i odstępującej od stwierdzenia nieważności tej decyzji z uwagi na upływ 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i doręczenia

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-02-18 11:52

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-02-18 11:47
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-18 11:53

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/116/2015, z dnia 14 sierpnia 2015 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Białe Błota z dnia 8 czerwca 2015 r., Nr 29, znak: GPR.6733.67.2014.4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ew. 204/2 obręb Lisi ogon, Gmina Białe Błota i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-08-24 11:19

drukuj

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-08-24 11:19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/177/2015, z dnia 3 grudnia 2015 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Barcina z dnia 20 października 2015 r., znak: RPO.6730.60.2015.BU, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci gazowej n/c z przyłączami w Barcinie przy ul. Lotników eta, III i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-12-09 11:48

drukuj

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-12-09 11:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/88/2016, z dnia 25 maja 2016 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak: WAB.I.6733.17.2016.MO, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie studni rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci oznaczonej nr ew. 1/10 w obrębie 322 położonej przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Czapla w Bydgoszczy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-06-07 10:53

drukuj

 • autor informacji: Hieronim Krajewski
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-06-07 10:53

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/118/2016, z dnia 20 lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-07-21 12:43

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-07-21 12:44

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/125/2017, z dnia 25 maja 2017 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: IN.6733.1.2017, Nr 1.2017, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na działce nr 543 położonej przy ul. Zielonej w Janowcu Wielkopolskim

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-05-26 13:01

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-05-26 13:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/151/2017, z dnia 31 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r., znak: SKO-4212/151/2017, orzekającej uchylenie w całości decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak: KOM.6733.1.2017.MT, Nr 1.2017, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-06-02 13:38

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-06-02 13:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r., znak: SKO-4212/186/2017, orzekającej uchylenie w całości decyzji Burmistrza Szubina z dnia 19 maja 2017 r., Nr 19, znak: RZP.6730.18.2017, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 134/6 w miejscowości Samoklęski duże i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2017-07-07
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-07-11 11:22

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-07-07
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-07-11 11:23