BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

ilość odwiedzin tej strony: 1768
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017-12-15 11:57

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/262/2014, z dnia 17 lutego 2015 r. orzekającej, że decyzja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2010 r. znak: Irg. 7331/90/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej została wydana z naruszeniem prawa i odstępującej od stwierdzenia nieważności tej decyzji z uwagi na upływ 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i doręczenia

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-02-18 11:52

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-02-18 11:47
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-18 11:53

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/116/2015, z dnia 14 sierpnia 2015 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Białe Błota z dnia 8 czerwca 2015 r., Nr 29, znak: GPR.6733.67.2014.4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ew. 204/2 obręb Lisi ogon, Gmina Białe Błota i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-08-24 11:19

drukuj

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-08-24 11:19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/177/2015, z dnia 3 grudnia 2015 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Barcina z dnia 20 października 2015 r., znak: RPO.6730.60.2015.BU, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci gazowej n/c z przyłączami w Barcinie przy ul. Lotników eta, III i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-12-09 11:48

drukuj

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2015-12-09 11:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/88/2016, z dnia 25 maja 2016 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak: WAB.I.6733.17.2016.MO, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie studni rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci oznaczonej nr ew. 1/10 w obrębie 322 położonej przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Czapla w Bydgoszczy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-06-07 10:53

drukuj

 • autor informacji: Hieronim Krajewski
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-06-07 10:53

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/118/2016, z dnia 20 lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-07-21 12:43

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-07-21 12:44

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/125/2017, z dnia 25 maja 2017 r. orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: IN.6733.1.2017, Nr 1.2017, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na działce nr 543 położonej przy ul. Zielonej w Janowcu Wielkopolskim

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-05-26 13:01

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-05-26 13:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/151/2017, z dnia 31 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r., znak: SKO-4212/151/2017, orzekającej uchylenie w całości decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak: KOM.6733.1.2017.MT, Nr 1.2017, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-06-02 13:38

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-06-02 13:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r., znak: SKO-4212/186/2017, orzekającej uchylenie w całości decyzji Burmistrza Szubina z dnia 19 maja 2017 r., Nr 19, znak: RZP.6730.18.2017, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 134/6 w miejscowości Samoklęski duże i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbaba Drązek
  data wytworzenia: 2017-07-07
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-07-11 11:22

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-07-07
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-07-11 11:23

Zawiadomienie SKO-4212/258/2017 z dnia 25 września 2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-10-04 13:48
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 13:56

drukuj

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-10-04 13:57
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 14:00

Zawiadomienie SKO-4212/283/2017 z dnia 4 października 2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-10-04 14:01

drukuj

 • autor informacji: Tomasz Ruta
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-10-04 14:01
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 14:00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/289/2017, z dnia 13 listopada 2017 r. stwierdzającej nieważność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w dniu 3 marca 2017 r., znak:RI.6733.6.2016, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą podziemną

 • autor informacji: Tomasz Ruta, Karol Stężała, Robert Opara
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-11-14 12:35

drukuj

 • autor informacji: Tomasz Ruta, Karol Stężała, Robert Opara
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-11-14 12:36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/325/2017, z dnia 21 listopada 2017 r., którą uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 października 2017 r., Nr 25/2017, znak: IR.6733.25.2017, odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki nr 31 w miejscowości Kruszyn i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-11-24 16:35

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-11-24 16:36

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4220/102/2017, z dnia 6 grudnia 2017 r., którym uchylono w całości postanowienie Burmistrza Strzelna z dnia 16 października 2017 r., znak: RR.6220.10.2017, w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa układu skrzyżowań DK 15 i DK 25 w miejscowości Strzelno – poprawa bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 • autor informacji: Celina Siermińska-Warczak
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-12-06 15:25

drukuj

 • autor informacji: Celina Siermińska-Warczak
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-12-06 15:26
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 15:25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4212/333/2017, z dnia 15 grudnia 2017 r., którą uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 października 2017 r., znak: IRG.6733.9.2017, o ustaleniu ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 71/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa w gminie Gąsawa i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-12-15 11:56
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-15 11:57

drukuj

 • autor informacji: Barbara Drążek
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2017-12-15 11:57
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-15 11:56