BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

ilość odwiedzin tej strony: 25632
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016-02-23 09:25

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na poazaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków
samorządowego kolegium odwoławczego.

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. posiadanie wykształcenia wyższego,
  3. wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek
   i kwalifikacje zawodowe.

 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

pod adresem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3, III piętro pok. 320.

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

drukuj

 • autor informacji: Jacek Joachimowski
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2016-02-23 09:25
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 09:25
Redaguje Grzegorz Kretek