BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

ilość odwiedzin tej strony: 4675
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015-12-07 11:19

Treść strony

Podział organizacyjny

 

 

 

W skład pracowników Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wchodzi 9 osób: kierownik biura, główny księgowy, 5 starszych inspektorów, referent i pomoc biurowa - sprzątaczka.

 

 

 

Na czele Biura stoi Kierownik, który podlega Prezesowi Kolegium. Kierownik Biura zapewnia sprawne funkcjonowanie Biura Kolegium i odpowiada za:

 

 

1) sprawną organizację pracy Biura, terminowe przesłanie orzeczeń oraz skarg wraz z aktami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,

2) przestrzeganie godzin pracy Biura,

3) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

4) rzetelność prowadzenia rejestrów i innych zapisów ewidencyjnych,

5) rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych oraz zbierania danych do rocznej informacji o działalności Kolegium,

6) kulturę pracowników Biura,

7) przygotowanie posiedzeń Kolegium,

8) przygotowanie Zgromadzeń Ogólnych Kolegium.

drukuj

  • autor informacji: Tomasz Ruta
    data wytworzenia: 2006-08-26
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2006-08-30 20:55
  • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 11:19
Redaguje Grzegorz Kretek