BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

ilość odwiedzin tej strony: 3531
ostatnia aktualizacja tej strony:
2007-08-30 12:42

Treść strony

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Kolegium

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

    1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,

    2) wybór członków komisji konkursowej,

    3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,

    4) wybór kandydatów na prezesa kolegium,

    5) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

drukuj

  • autor informacji: Tomasz Ruta
    data wytworzenia: 2006-08-28
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2006-08-30 20:42
  • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
    ostatnia modyfikacja: 2007-08-30 12:42
Redaguje Grzegorz Kretek