BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Treść strony

Informacje nieudostępnione w niniejszym biuletynie mogą być udostępnione na wniosek wg załączonego wzoru.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-03 10:54

Opłaty:Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

 

Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Samorządowego Kolegium Odwoławczego

drukuj

 • autor informacji: Jacek Joachimowski
  data wytworzenia: 2003-06-30
 • opublikował: Żaneta Sikorska
  data publikacji: 2003-07-01 00:00
 • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 11:16
Redaguje Grzegorz Kretek